Organizacja

schemat

 

POLITYKA JAKOŚCI

Nasz Firma chcąc sprostać wymaganiom rynku podjęła decyzję o podwyższeniu standardu jakości wykonywanych przez nas usług geodezyjnych.

Decyzja ta znalazła wyraz w realizowanej przez nas polityce jakości.
Najważniejsza zasada polityki jakości, przyjęta przez Zarząd Spółki, pozwalająca sprostać trudnym wymaganiom rynku, stanowi:

Nasza Firma pragnie należeć do najlepszych w Wielkopolsce
spośród wszystkich firm świadczących usługi geodezyjne

Dla Naszej Firmy oznacza to:

  • Spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez oferowanie im najwyższej jakości usług geodezyjnych
  • Uwzględnianie w realizacji robót wszystkich ustaleń prawnych i umownych
  • Zapobieganie wadom, a nie ich późniejsze korygowanie
  • Tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych i kooperujących
  • Wiążący charakter ustaleń jakościowych podejmowanych z naszymi klientami i dostawcami, w odniesieniu do wszystkich jednostek organizacyjnych naszej firmy

Świadomi jesteśmy potrzeby stałej poprawy realizowanych  procesów i dalszego rozwijania systemu jakości zgodnie z wymogami normy PN ISO 9001.

Stale dbamy o warunki pracy i motywujemy naszych pracowników, by każdemu dać szansę na zrealizowanie założonych celów.