1. Dla TP S.A. Konin
  • Inwentaryzacja i wytyczenie kabli telefonicznych na obiekcie:
   • Stare Miasto (500 przyłączy ok. 15 km),
   • Żychlin gm. Stare Miasto,
   • Chłądowo gm. Witkowo,
   • Gorzykowo gm. Witkowo,
   • Malenin gm. Witkowo, razem ok. 70 km.
   • Odrowąż gm. Witkowo,
   • Dębina gm. Witkowo.
   • Krzymów (ok. 15 km),
   • Świnice Wareckie (ok. 20 km),
   • Barczygłów gm. Stare Miasto (ok. 20 km)
   • Inwentaryzacja kabla telefonicznego relacji Brzeźno-Genowefa (20 km).
  • Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1 :500 miasta Konin,
  • Założenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000 w miejscowości Wierzelin gm. Ślesin.
 1. Dla Społecznych Komitetów ds. Telefonizacji
  • Inwentaryzacje i wytyczenia kabli telefonicznych,
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
 1. Dla Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Kartograficznych. „KADEX” w Poznaniu
  • Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1 : 500 miasta Sulechów (ok. 100 ha),
  • Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 :500 gm. Kleczew (ok. 150 ha),
  • Aktualizacja oraz nowy pomiar trasy drogowej Duszniki -Szamotuły.
 1. Dla Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Kartograficznych. „GEOArt” w Poznaniu
  • Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej pod projekt w skali 1:1000
   (trasa: Zielona Góra -Niedoradz 17 km),
  • Aktualizacja mapy zasadniczej w skali 1:500 miasta Zielona Góra (ok. 60 ha).
 1. Dla PHU „AGA- TEL ” w Inowrocławiu
  • Inwentaryzacja i wytyczenie kabla telefonicznego na obiekcie:
   • Budzisław Kościelny gm. Kleczew,
   • Łazy gIn. Kleczew,
   • Tręby gm. Kleczew,
   • Adamowo gm. Kleczew,
   • Budy gm. Kleczew.
 1. Dla PHU „INTEL” z Konina
  • Inwentaryzacja i wytyczenie kabla telefonicznego w miejscowości Krzewata, Nowa Wioska, Przybyszew gm. Olszówka powiat Koło (ok. 15 km).
 1. Dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Telekomunikacyjnego „K- TEL ” w Poznaniu
  • Geodezyjna obsługa magistrali światłowodowej relacji Orchowo -Żółwieniec wraz z siecią rozdzielczą ( ok. 50 km ).
 1. Dla PBT „Kostrzyn” w Poznaniu
  • Obsługa geodezyjna magistrali światłowodowej relacji Lisiec Wielki -Modła (ok. 10 km).
 1. Dla PBT ” TKC” w Poznaniu
  • Obsługa geodezyjna magistrali światłowodowej relacji Mąkolno -Koło ( ok. 30 km).
 1. Dla Urzędu Miasta i Gminy Sompolno
  • Aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 1000 gm. Sompolno (ok. 200 ha),
  • Założenie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 1000 na obiekcie gm. Sompolno (ok. 100 ha),
  • Liczne podziały i rozgraniczenia gruntów.
 1. Dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Koninie
  • Wytyczenia budynków budownictwa wielorodzinnego,
  • Podziały działek,
  • Wznawianie punktów granicznych,
  • Wytyczenie i inwentaryzacja urządzeń podziemnych,
  • Pomiar objętości mas ziemnych.
 1. Dla Huty Aluminium KONIN S.A. w Koninie
  • Wytyczenie fundamentów pod maszyny i urządzenia specjalistyczne,
  • Założenie osnowy poziomej na terenie Zakładu Przemysłowego Huty Aluminium Konin S.A.
   w technologii GPS,
  • Wytyczenie i inwentaryzacja urządzeń podziemnych,
  • Pomiary kontrolne suwnic i jezdni podsuwnicowych,
  • Pomiary pionowości słupów.
 1. Dla P .U.G.K. „Geoinwest” w Koninie
  • Badanie przemieszczeń reperów na tamie zbiornika wodnego „Jeziorsko”.